Nettsider med emneord «Konferanse»

Publisert 28. okt. 2019 10:45

Across the globe, bigotry and hate are on the rise. They are manifest in every part of the world. Despite the broad scope of and global literature on bigotry and hate, less attention has been paid to their local manifestations and particularities.

Publisert 26. apr. 2015 14:30

HL-senteret arrangerer på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en dagskonferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, med fokus på samtidige og historiske perspektiver.