Nettsider med emneord «Jøder»

Publisert 16. des. 2015 11:56

Doktorgradsprosjektet Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway gjennomføres i perioden 2015–2020. Datagrunnlaget samles gjennom kvalitative intervjuer med muslimer i Norge.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I 1892 vart Det mosaiske Troessamfund i Christiania stifta, 41 år etter at Noreg hadde opna grensene for jødisk innvandring. På denne tida budde det i underkant av 300 jødar i Noreg, og like før andre verdskrigen omlag 2000. Kven var dei, kva bakgrunn hadde dei og korleis levde dei i sitt nye heimland?