Nettsider med emneord «Jøder»

Publisert 16. des. 2015 11:56

Doktorgradsprosjektet Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway gjennomføres i perioden 2015–2019. Datagrunnlaget samles gjennom kvalitative intervjuer med muslimer i Norge.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Den jødiske busetnaden i Noreg er liten og har ei kort historie samanlikna med andre europeiske land. Fyrst då den såkalte Jødeparagrafen vart oppheva i 1851 opna landet grensene for jødisk innvandring. Frå om lag 1880 vart Noreg ein del av den store emigrasjonen frå aust mot vest, og innvandringa frå Aust-Europa la grunnen for etableringa av jødiske samfunn med eigne institusjonar både i Kristiania og Trondheim som framleis er aktiv i dag.