Nettsider med emneord «Islamofobi»

Publisert 18. mars 2021 13:32

HL-senteret er i gang med sin tredje holdningsundersøkelse som lanseres i 2022. Denne gangen studerer vi også unges holdninger til minoriteter.

Publisert 14. okt. 2020 14:09

– Det er en stor glede for HL-senteret å få det utlyste oppdraget om å lage en tredje holdningsundersøkelse om etniske og religiøse minoriteter. Gjennom tre kartlegginger av antisemittisme og muslimfiendtlighet i perioden 2011-2021 vil Norge nå kunne følge utviklingen i befolkningens holdninger over 10 år, sier direktør Guri Hjeltnes ved HL-senteret.

Publisert 23. juni 2014 14:57

Høst 2014 og vår 2015 er seniorforsker Cora Alexa Døving gjesteforsker ved Berkeley, University of California. Her vil hun være del av forskningsprosjektet «Islamophobia Research and Documentation Project» ved Department of Near Eastern Studies. Døvings forskningsmessige bidrag vil bestå i følgende to studier: «Images of Muslims and Jews in international debates» og «Jews and Muslims: inter-group images»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Anti-Semitism and Islamophobia».