Nettsider med emneord «Holdninger»

Publisert 16. des. 2015 11:56

Doktorgradsprosjektet Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway gjennomføres i perioden 2015–2020. Datagrunnlaget samles gjennom kvalitative intervjuer med muslimer i Norge.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har i perioden januar 2011 til desember 2012 gjennomført en kvalitativ undersøkelse av erfaringer knyttet til det å leve med jødisk identitet i Norge. Undersøkelsen er gjennomført av Cora Alexa Døving og Vibeke Moe.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har  i perioden august 2010 – mai 2012 gjennomført en kvantitativ undersøkelse om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter.