Nettsider med emneord «Gjensyn»

Publisert 14. feb. 2020 13:48

"Turning Point" i andre verdenskrig også "turning point" i Holocaust? 

Publisert 14. feb. 2020 13:32

Felttoget i 1940.

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset, vil dette arrangementet gjennomføres uten publikum. Arrangementet vil strømmes i våre kanaler.

Publisert 5. feb. 2020 13:03

Krig i paktens tegn: Norden og det tysk-sovjetiske samarbeidet: 1939–1941 

Publisert 29. aug. 2019 15:47

Holocaust-historiker Deborah Lipstadt holder sesongens siste foredrag i serien vår om andre verdenskrig. Hun tar for seg den berømte Eichmann-saken.

Publisert 29. aug. 2019 15:41

HL-senterets forsker Anton Wiess-Wendt foredrar om nazistiske masseforbrytelser og spillet om FNs konvensjon om folkemord 1944-48.

Publisert 29. aug. 2019 15:23

Apokalypsens tid: Hva var luftmaktens betydning for utfallet av andre verdenskrig, med spesielt blikk på de strategiske bombekampanjene? spør Ole Jørgen Maaø i sitt foredrag.

Publisert 13. aug. 2019 16:36

Tysklands angrepskrig innvarslet starten på enorme lidelser for millioner av europeere og omfattende tap av menneskeliv. Hvordan var dagliglivet i disse områdene under tysk okkupasjon?

 

Publisert 13. aug. 2019 15:44

I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. HL-senteret og Universitetet i Tromsø markerer dette med en internasjonalt anlagt forelesningsserie med kjente historikere om andre verdenskrig denne høsten. Først ut er professor Overy.