Nettsider med emneord «Folkemordkonvensjonen»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Folkemord er drap på mennesker som skjer fordi de tilhører en bestemt gruppe. Begrepet ble utformet under 2. verdenskrig, blant annet for å kunne omfatte nazistenes organiserte massedrap på jøder og andre grupper. 

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Folkemordkonvensjonen er et verdifullt verktøy for å forhindre og straffe den verste forbrytelsen i menneskenes historie. Selv om FN vedtok Folkemordskonvensjonen allerede i 1948, kom ikke de første dommene før sent på 1990-tallet.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret ved Anton Weiss-Wendt gjennomfører et prosjekt om Sovjetunionen og utviklingen av FNs folkemordkonvensjon. Prosjektet undersøker den sovjetiske posisjonen i utviklingen av FNs Folkemordkonvensjon, der Sovjetunionen spilte en aktiv rolle.