Nettsider med emneord «Fascisme»

Publisert 21. okt. 2020 16:16

HL-senteret er blitt knyttet til NORFAS, et forskningsnettverk av ledende fascismehistorikere og en ny generasjon forskere fra Sverige, Danmark, Norge og Finland. Sammen studerer vi nordisk fascismes sammenfiltrede historie.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Fascismen var en politisk bevegelse, en ideologi og et politisk system som utviklet seg i Italia på begynnelsen av 1900-tallet, og som fikk sitt gjennombrudd etter den første verdenskrig. Betegnelsen er avledet av ordet fasci, som kommer fra det romerske fasces, risknippe og symboliserer autoritet og samhold.