print logo

Midlertidige utstillinger - Side 2

Tid: 10. juni 2014

Utstillingen i Quislings bunker tematiserer nazistenes historieforvrengning. Bruken av norrøn symbolikk i Quislings residens står her i sentrum. Denne utstillingen knytter an til Kulturhistorisk Museums utstilling «Minus Fem – okkupasjon av fortiden».

Tid og sted: 5. mai 2014, HL-senteret

Utstillingen «Veien til Paragrafen» fremlegger ny dokumentasjon om bakgrunnen for paragraf 2 i Grunnloven av 1814. Få av Grunnlovens paragrafer har vært så mye diskutert som denne, som i formuleringen fra 1814 erklærte at «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget».

Tid: 17. juli 2012

Den internasjonale plakatkonkurransen «Keeping the Memory Alive» (barn under Holocaust) er et prosjekt under Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF). Av mer enn 300 innsendte bidrag av designstudenter fra Frankrike, Israel og Tsjekkia, er 16 plakater valgt og stilt ut i forbindelse med markeringen av Den Internasjonale Holocaustdagen den 27. januar.

Tid og sted: 1. juni 2010, HL-senteret, Bygdøy, Oslo.

Under Holocaust ble jøder hjulpet av mennesker som satte sine egne liv i fare for å redde dem. Hjelperne var kristne og muslimer, menn og kvinner i alle aldre, og fra alle sosiale lag. Utstillingen «Da naboer var medmennesker» handler om menneskene som hjalp jødene i Sarajevo under 2. verdenskrig.

Tid og sted: 12. sep. 2008, HL-senteret, Bygdøy, Oslo.

Utstillingen «Bildets makt - Myten Leni Riefenstahl» er produsert og kuratert av Ina Brockmann and Peter Reichelt i Mannheim, Tyskland. Den ble først vist i Barlach Museum Wedel i Tyskland høsten 2004, og er den første utstillingen om Riefenstahls liv og virke som hun ikke selv har kontrollert og autorisert.

Tid og sted: 11. sep. 2007, HL-senteret, Bygdøy, Oslo.

I tidsrommet fra 11. september til 31. oktober viser HL-senteret vandreutstillingen The Holocaust Against the Roma and Sinti and Present Day Racism in Europe. Utstillingen er laget av «Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma» i Tyskland og har tidligere besøkt blant annet New York, Amsterdam, Budapest og Strasbourg.

Tid: 16. mars 2007

Al-Anfal var kodeordet for Saddam-regimets systematiske forsøk på å ødelegge kurderne i Kurdistan som folk og kultur.