print logo

Opplevd rasisme i skolen

Hvordan kan skolen arbeide mot rasisme og hva kan lærere gjøre gjennom undervisning?

Hva bør lærere vite om elevers opplevelser av rasisme? Hvordan kan vi undervise om temaet, og hvordan kan skolen jobbe forebyggende mot rasisme og diskriminering?

I 2017 kom en undersøkelse fra Antirasistisk Senter som viser at én av tre ungdommer i Norge har opplevd rasisme. I følge HL-senterets befolkningsundersøkelse har 34 % av den norske befolkningen utpregete fordommer mot muslimer. Rasisme og fordommer er en del av elevenes verden og vårt samfunn. Hvordan kan lærere og andre som jobber med elever møte denne utfordringen?

Bilde: Werner Anderson

 

 

Både Antirasistisk senter og HL-senterets undersøkelse er fra 2017 og er den nyeste forskningen som finnes på feltet. Undersøkelsene tegner et bilde av enkeltopplevelser og hverdagsproblematikk for mange av våre elever som kan være preget av fordommer og negative hendelser. I tillegg kan det være utfordrende å undervise om temaer som rasisme fordi det kan skape konflikter både faglig og følelsesmessig.

HL-senteret arrangerer kurs med fokus på opplevd rasisme i skolen. Kurset vil blant annet drøfte:

  • Definisjoner og forestillinger om hva rasisme er
  • Hva slags rasisme og fordommer er det ungdom opplever i norsk skole?
  • Hvordan kan skolen forebygge rasisme og negative holdninger?
  • Hvilke fallgruver finnes i skolen som ubevisst kan bygge opp under eller videreformidle fordommer?
  • Hvordan kan man undervise om rasisme i 2018?
  • Hvilke muligheter gir undervisning om rasisme til å trene elevene til demokratisk sinnelag?

Målgruppe

Kurset retter seg mot lærere i grunnskolen og videregående skole samt andre som møter elever.

Kurset er gratis og inkluderer lunsj.

 

Meld deg på kurset her

Program

Publisert 15. jan. 2018 16:05 - Sist endret 5. feb. 2018 10:52