print logo

Holocaust i Norge - Interaktivt kart

Aksjonen mot jødene i Norge ble for en stor del begått av nordmenn mot nordmenn. Den jødiske minoriteten i Norge var liten, men likevel bosatt over store deler av landet. Slik sett ble hele nasjonen rammet, fra Vardø i øst til Bergen i vest, og fra Hammerfest i nord til Mandal i sør.

Høsten 1942 ble jøder i Norge arrestert av norske politifolk, overbrakt til okkupasjonsmakten og deportert til gasskamrene i Auschwitz. For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet har HL-senteret tatt i bruk et interaktivt, nettbasert kart. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.

Oppgaver til kartet

 1. Velg ut én av personene i kartet. Bruk de opplysningene som står om personen til å lage en fortelling eller biografi om personen.
   
 2. Finn den eller de i kartet som bodde nærmest der hvor du bor. Les om dem.
   
 3. Små biter av historien om aksjonen mot de norske jødene skjuler seg bak hvert ikon i kartet. Hvor mange slike ikoner må du klikke på og lese teksten til for å få et inntrykk av Holocaust i Norge? Lag en liste over ikonene du må klikke på. Sammenlign deretter i klassen. Er det stor forskjell på antall punkter?
   
 4. Hvis kartet dekker nærområdet deres godt, kan dere besøke noen av de markerte adressene: Hvordan er huset/bygningen/stedet knyttet til Holocaust i Norge? Hvordan ser det ut i dag? Hvem holder til eller bor der nå? Hva brukes det til?
   
 5. HL-senteret har brukt et nettbasert kart for å fortelle en historie. Hva synes du om en slik måte å fortelle en historie på? Kan andre historier fortelles på samme måte? Diskuter gjerne i klassen.
   
 6. Finn en av de personene som hjalp norske jøder. Les det som står om personen. Skriv en kort tekst der du diskuterer hvorfor personen valgte å hjelpe. Finn deretter en av de personene som deltok i aksjonene mot jødene. Skriv en kort tekst hvor du diskuterer i hvilken grad personen var medansvarlig for folkemordet på de norske jødene. Dette kan dere også diskutere i smågrupper og i klassen.
   
 7. Finn en ungdom i kartet og les det som står om personen. Hva ville personen skrevet i dagboka si angående dagen 26. november 1942? (Bruk kartet til å finne ut hvorfor akkurat den datoen er spesiell.)
   
 8. Hvordan tror du/dere folk ville ha reagert i dag dersom staten hadde forsøkt å fjerne en minoritet eller bestemt gruppe mennesker fra samfunnet?
Publisert 5. okt. 2016 13:16 - Sist endret 5. okt. 2016 13:18