print logo

Andre utdanningsinstitusjoner

HL-senteret tar imot studentgrupper, lærere og folkehøyskoler. Vi lager tilpassede opplegg for disse gruppene.

Vi kan tilby alt fra hele fagdager til korte omvisninger i utstillingen.

Vi kan for eksempel holde foredrag om historiske eller samtidige temaer knyttet til senterets fagfelt, gi  omvisninger med historiedidaktisk vinkling, presentere våre undervisningsopplegg eller drøfte didaktiske perspektiver på undervisning om Holocaust.

Opplegget tilpasses i dialog med fagansvarlig. Etter avtale kan vi også besøke dere.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 10. aug. 2016 12:53