print logo

Videregående skoler

Et besøk på HL-senteret passer for alle elever i den videregående skolen, og særlig for historiefag på VG3. Her finner du beskrivelser av våre ulike tilbud til videregående skoler. Velg ønsket besøk og fyll inn bestillingsskjemaet nederst på siden. Vel møtt til en variert og lærerik dag på HL-senteret.

Fagdag

Vi setter sammen en dag bestående av for eksempel forelesning, arbeid med primærkilder, diskusjonsoppgaver og gruppearbeid i utstillingen. Vi kan blant annet tilby temaer som:

 • Holocaust i Norge
 • Antisemittisme
 • Nasjonale minoriteter
 • Hamsun og antisemittisme
 • Eller annet avhengig av faglærers ønsker

Varighet: ca. 4 timer
Antall: Maks 90 elever

Filmseminar

Elevene analyserer scener fra ulike filmer om Holocaust, og setter det i sammenheng med senterets permanente utstilling.

Elevene får:

 • innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • gruppearbeid der klassen jobber med filmer om Holocaust. Elevene analyserer filmklipp og reflekterer rundt hvordan filmene påvirker vår oppfattelse av historien.
 • arbeide i vår permanente utstilling om Holocaust i Norge.
 • presentere arbeidet sitt for klassen.
 • et tverrfaglig opplegg for norsk og historie.

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 30 elever

Halvdagsbesøk 1

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • Gruppearbeid der elevene finner ut hva som skjedde med forskjellige individer ved å studere primærkilder fra arkiver
 • Oppgaver i utstillingen som setter individhistorien i et større perspektiv
 • Plenumsdiskusjon der elevene deler hva de har funnet ut

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: maks 60 elever

Halvdagsbesøk 2

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • Gruppearbeid der elevene fordyper seg i gjenstander i utstillingen
 • Presentere funnene sine for klassen

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: maks 60 elever

Heldagsbesøk (Yrkesfag)

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • Velge et oppdrag som skal arbeides med i senterets permanente utstilling. Klassen deles i 6-7 grupper som velger ulike gruppeoppdrag med ulike sjangere (lage podkast, skrive dagbok, lage hørespill, skrive avisartikkel, lage tegneserier, analysere bilder)
 • Et tverrfaglig opplegg for norsk- og samfunnsfag.
 • Presentere arbeidene sine for klassen
 • Oppdragene velges i forkant av besøket og kan lastes ned her.

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 40 elever

Kort besøk

Av erfaring får elever større læringsutbytte av å delta på et ca.2,5 timers besøk, men dersom dette ikke er mulig har vi følgende å tilby:

 • Kort foredrag med fokus på historien til norske jøder under andre verdenskrig

 • Kort gruppeoppgave i utstillingen og presentasjon for klassen

Eventuelt en introduksjon til utstillingen og oppgaver elevene kan jobbe med på egenhånd og oppsummere på skolen i etterkant

Varighet: ca. 1,5 timer
Antall: maks 30 elever

Påmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor. Dette er ingen automatisk reservasjon. Vi har stor pågang, og derfor ønsker vi at dere angir tre mulige datoer for når dere ønsker å komme. Vi tar ikke imot skolebesøk på mandager.

Publisert 4. sep. 2012 10:49 - Sist endret 18. jan. 2018 11:21