print logo

Ungdomsskoler

Her finner du beskrivelser av våre ulike tilbud til ungdomsskoler. Velg ønsket besøk og fyll inn bestillingsskjemaet nederst på siden. Opplegget for ungdomsskoler er primært tiltenkt 9. og 10.trinn. Vel møtt til et spennende og lærerikt besøk på HL-senteret.  

Halvdagsbesøk 1

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene finner ut hva som skjedde med forskjellige individer ved å studere primærkilder fra bl.a. HL-senterets arkiver
 • Oppgaver i utstillingen som setter individhistorien i et større perspektiv
 • Plenumsdiskusjon der elevene deler hva de har funnet ut

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: maks 60 elever

Halvdagsbesøk 2

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene fordyper seg i gjenstander i utstillingen og lager sin egen fortelling om Holocaust
 • Elevene bruker kamera for å ta bilder av gjenstander
 • Gruppene presenterer funnene sine for klassen

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: maks 60 elever

Heldagsbesøk 1

Heldagsbesøk 1 er et tverrfaglig opplegget for norsk- og samfunnsfag der elevene jobber med ulike oppdrag i senterets utstilling. Oppdragene velges i forkant av besøket og lastes ned her.

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppeoppdrag i utstillingen der elevene lager fortellinger om Holocaust gjennom ulike sjangere (podkast, dagbok, hørespill, avisartikkel, tegneserie, bildebruk)
 • Gruppene presenterer produktet sitt for klassen

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 30 elever

Heldagsbesøk 2

Heldagsbesøk 2 er et tverrfaglig opplegget for norsk- og samfunnsfag hvor filmanalyse settes i sammenheng med historien og fortellinger om Holocaust.

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene analyserer filmklipp fra forskjellige sjangre og reflekterer rundt hvordan virkemidlene påvirker vår oppfattelse av fortiden
 • Gruppeoppgave i vår permanente utstilling om Holocaust i Norge
 • Plenumsdiskusjon der elevene deler hva de har funnet ut

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 30 elever

Kort besøk

Av erfaring får elever større læringsutbytte av å delta på et ca.2,5 timers besøk, men dersom dette ikke er mulig har vi følgende å tilby:

 • Kort foredrag med fokus på historien til norske jøder under 2. verdenskrig.
 • Kort gruppeoppgave i utstillingen og presentasjon for klassen

Eventuelt en introduksjon til utstillingen og oppgaver elevene kan jobbe med på egenhånd og oppsummere på skolen i etterkant

Varighet: ca. 1,5 timer .
Antall: maks 30 elever

Påmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor. Dette er ingen automatisk reservasjon. Vi har stor pågang, og derfor ønsker vi at dere angir tre mulige datoer for når dere ønsker å komme. Vi tar ikke imot skolebesøk på mandager.

Ut juni er det kun noen få ledige tidspunkter til grupper på ca.30 til kort- eller halvdagsbesøk.

Publisert 4. sep. 2012 10:49 - Sist endret 23. mars 2018 17:53