print logo

Ungdomsskoler

Her finner du beskrivelser av våre ulike tilbud til ungdomsskoler. Velg ønsket besøk og fyll inn bestillingsskjemaet nederst på siden. Opplegget for ungdomsskoler er primært tiltenkt 9. og 10.trinn. Vel møtt til et spennende og lærerikt besøk på HL-senteret.  

Halvdagsbesøk 1

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • Gruppearbeid der elevene finner ut hva som skjedde med forskjellige individer ved å studere primærkilder fra arkiver
 • Oppgaver i utstillingen som setter individhistorien i et større perspektiv
 • Plenumsdiskusjon der elevene deler hva de har funnet ut

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: maks 60 elever

Halvdagsbesøk 2

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • Gruppearbeid der elevene fordyper seg i gjenstander i utstillingen
 • Gruppene presenterer funnene sine for klassen

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: maks 60 elever

Heldagsbesøk 1

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • Velge oppdrag for gruppearbeid i senterets utstilling. Klassen deles i 6-7 grupper som velger ulike gruppeoppdrag med ulike sjangere (lage podkast, skrive dagbok, lage hørespill, skrive avisartikkel, lage tegneserier, analysere bilder)
 • et tverrfaglig opplegget for norsk- og samfunnsfag.
 • Presentere arbeidene sine for klassen
 • Oppdragene velges i forkant av besøket og lastes ned her.

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 30 elever

Heldagsbesøk 2

Heldagsbesøk 2 er et filmseminar. Elevene analyserer scener fra ulike filmer om Holocaust, og setter det i sammenheng med senterets permanente utstilling.

Elevene får:

 • innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid.
 • gruppearbeid der klassen jobber med filmer om Holocaust. Elevene analyserer filmklipp og reflekterer rundt hvordan filmene påvirker vår oppfattelse av historien.
 • arbeide i vår permanente utstilling om Holocaust i Norge.
 • presentere arbeidet sitt for klassen.
 • et tverrfaglig opplegg for norsk- og samfunnsfag.

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 30 elever

Kort besøk

Av erfaring får elever større læringsutbytte av å delta på et ca.2,5 timers besøk, men dersom dette ikke er mulig har vi følgende å tilby:

 • Kort foredrag med fokus på historien til norske jøder under 2. verdenskrig.
 • Kort gruppeoppgave i utstillingen og presentasjon for klassen

Eventuelt en introduksjon til utstillingen og oppgaver elevene kan jobbe med på egenhånd og oppsummere på skolen i etterkant

Varighet: ca. 1,5 timer .
Antall: maks 30 elever

Påmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor. Dette er ingen automatisk reservasjon. Vi har stor pågang, og derfor ønsker vi at dere angir tre mulige datoer for når dere ønsker å komme. Vi tar ikke imot skolebesøk på mandager.

Publisert 4. sep. 2012 10:49 - Sist endret 18. jan. 2018 11:21