print logo

Stipendiatstilling: Antisemittiske uttrykk og forestillinger

HL-senteret utlyser en treårig stilling som doktorgradsstipendiat (uten undervisningsplikt) med et prosjekt om antisemittiske uttrykk og forestillinger i Norge i dag.

Prosjektet skal undersøke representasjoner av jøder og det jødiske i nye medier (sosiale medier, Youtube, Twitter m.fl. og/eller kommentarfelt i nettaviser). En sentral problemstilling er om antisemittiske forestillinger, som har vært tabu i offentligheten etter Holocaust, lever videre i nye og mer subtile former.

Stillingen inngår i det NFR-finansierte forskningsprosjektet Shifting boundaries. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway (2017-2021). Doktorgradsprosjektet vil også ha nytte av en pilotstudie om antisemittisme i norske medier som HL-senteret gjennomførte i 2016, og inngå i et sterkt fagmiljø ved HL-senteret. Stipendiaten vil måtte følge doktorgradsutdanningen ved et av universitetene i Norge.

 

Prosjektperiode: 2018-2020

 

Kvalifikasjoner:

Oppnådd femårig mastergrad eller hovedfag innen relevante humanistiske eller samfunns-vitenskapelige fag, med gode karakterer. Faglig fordypning i tekst-, medie- eller kulturvitenskap er særlig relevant. Søkeren må beherske norsk flytende og være godt orientert i norsk samtidskultur.

 

Lønn etter avtale.

 

Søknadsfrist: 15. november 2017

Søknaden sendes til: stillinger@hlsenteret.no

 

Søknaden skal inneholde:

  • Kort søknadsbrev
  • Fem siders prosjektskisse (inntil 14 000 tegn inkl. mellomrom)
  • Framdriftsplan for prosjektet
  • Litteraturliste til skissen (inntil 4000 tegn inkl. mellomrom)
  • CV med eventuell publikasjonsliste
  • Kort sammendrag av master/hovedfagsoppgave
  • Karakterutskrift fra universitet eller høyskole
  • En side om motivasjonen bak søknaden

     

Kontaktpersoner

Christhard Hoffmann, prosjektleder, christhard.hoffmann@ahkr.uib.no / tlf. 45233493

Guri Hjeltnes, direktør, guri.hjeltnes@hlsenteret.no / tlf. 45230353

Nina Lyng-Vagstein, administrativ leder, n.b.lyng-vagstein@hlsenteret.no / tlf. 99446153

 

 

 

Publisert 29. sep. 2017 17:33 - Sist endret 29. sep. 2017 17:34