print logo

Stipendiatstilling i forskningsprosjektet Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway

HL-senteret lyser ut en treårig stilling som doktorgradsstipendiat (uten undervisningsplikt) på feltet historiebevissthet og minne knyttet til Holocaust blant norske jøder.

Stipendiaten skal undersøke på hvilke måter minnet om Holocaust videreføres og videreutvikles i den jødiske minoriteten på ulike nivåer: Hvilken rolle spiller ulike institusjoner i formidlingen av Holocaust, hva betyr historien i et generasjons- og familieperspektiv, og i hvilken grad utgjør Holocaust et element i en norsk-jødisk identitet på individnivå?

Stillingen vil inngå i et større forskningsprosjekt, Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway, støttet av Norges forskningsråd (SAMKUL-programmet).  Prosjektets overordnede mål er å etablere ny kunnskap om kulturelle og sosiale praksiser blant jøder i samtidens Norge. Studiene skal se på hvilken rolle jødiske institusjoner har i å overføre og tolke historie, tradisjon og religion, hvilke vilkår minoriteten har i lys av storsamfunnets rammer og hvilke erfaringer som er forbundet med å ha en jødisk identitet.

Stipendiaten vil måtte følge doktorgradsutdanningen ved et av universitetene i Norge.

 

Prosjektperiode: 2018-2020

 

Kvalifikasjoner

Oppnådd femårig mastergrad eller hovedfag innen relevante humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, med gode karakterer. Søkere må ha meget gode norskkunnskaper.

Det er en fordel om søker har erfaring fra tidligere studier av en jødisk minoritet, bruk av kvalitativ metode, eller fra minortitsstudier mer generelt. Dette er imidlertid ikke et krav og søkere med en god prosjektide – tydelige vinklinger, perspektiver og nye spørsmål - oppfordres til å søke. Alle humanistiske, samfunnsvitenskapelige og komparative tilnærmingsmåter er velkomne. I vurderingen av søknadene legges det størst vekt på kvaliteten av prosjektbeskrivelsen.

 

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 15. november 2017

Søknaden sendes til: stillinger@hlsenteret.no

 

Søknaden skal inneholde:

  • Kort søknadsbrev
  • Fem siders prosjektskisse (inntil 14 000 tegn inkl. mellomrom)
  • Framdriftsplan for prosjektet
  • Litteraturliste til skissen (inntil 4000 tegn inkl. mellomrom)
  • CV med eventuell publikasjonsliste
  • Kort sammendrag av master/hovedfagsoppgave
  • Karakterutskrift fra universitet eller høyskole
  • En side om motivasjonen bak søknaden

 

Kontaktpersoner:

Alexa Døving, prosjektleder, c.a.doving@hlsenteret.no / tlf. 92661399

Guri Hjeltnes, direktør, guri.hjeltnes@hlsenteret.no / tlf. 45230353

Nina Lyng-Vagstein, administrativ leder, n.b.lyng-vagstein@hlsenteret.no / tlf. 99446153

 

Publisert 29. sep. 2017 17:37 - Sist endret 29. sep. 2017 18:08