print logo

Kjetil Simonsen

Stipendiat
Bilde av Kjetil Simonsen
Telefon 22 84 21 22
Mobiltelefon 975 44 066

Publikasjoner

«'Vor ære og vor magt, har pengejøder tatt'. Antisemittiske forestillinger i norsk bondebevegelse på 1920-tallet», Humanist. Tidsskrift for livssynsdebatt, nr. 2 2012, s. 36-59.

«En bevægelse som gaar ut paa at erobre magten». Antisemittisme, innvandringsfientlighet og rasetenkning i norsk bondebevegelse, 1918-1940. Hefte i HL-senterets skriftserie, 2012.

«'Keiser i kraft av gullet'. Antisemittiske forestillinger i bondeavisen Nationen, 1920-25», Etter Lemkin. Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold, nr. 4 2010, s. 20-35

«Nasjonalitetens antitese: Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen 1920-25» Vibeke Moe og Øivind Kopperud (red.): Forestillinger om jøder. Aspekter ved konstruksjonen av en minoritet, Oslo 2011, s. 127-159

«Den store jødebevægelse» Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-25. Masteroppgave ved Universitetet i Oslo, høst 2009, http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=96871

Kronikker og mindre artikler
«Den moderne antisemittismen, ca 1870-1945», Store norske leksikon, http://snl.no/Den_moderne_antisemittismen%2C_ca._1870-1945

«Den kristne antijudaismen», Store norske leksikon, http://snl.no/Den_kristne_antijudaismen

«Antisemittisme», Store norske leksikon, http://snl.no/antisemittisme

«Et EM med bismak», Vepsen 9. juni 2012, http://vepsen.org/2012/06/et-em-med-bismak/

«Brannstifteren Galtung», kronikk i Dagbladet 27.april 2012 (m. John Færseth)

«Relativisert antisemittisme. Ingeborg Solbrekken og Marta Steinsvik», Vepsen 13. januar 2012, http://vepsen.org/2012/01/relativisert-antisemittisme/

«En antisemittisk multiplikator», Morgenbladet 20. januar 2012.
«Conspiracism and Violence», Vepsen 12. oktober 2011, http://vepsen.org/2011/12/conspiracism-and-violence/

«Klassekampen og den jødiske fare», Vepsen 13.09-2011, http://vepsen.org/2011/09/klassekampen-og-den-jodiske-fare/

«Det som kan sies – Frp, selvransakelsen og det moralske ansvar», Vepsen 17.08-2011, http://vepsen.org/2011/08/kommentar-det-som-kan-sies-frp-selvransakelsen-og-det-moralske-ansvar (m. Terje Emberland.)

«Senterpartiet, jødehat og nazisme», kronikk i Verdens Gang 24.januar-2011. (m. Terje Emberland.)

Publisert 23. aug. 2012 13:50 - Sist endret 12. juni 2015 12:59