print logo

Robert Savosnick - overlevende og tidsvitne

Gjennom prosjektet «Robert Savosnick – overlevende og tidsvitne», presenterer HL-senteret dokumenter og gjenstander fra arkivet etter Robert Savosnick.

Arkivet inngår i HL-senterets arkivsamling, og belyser ulike sider ved Savosnicks liv: Oppveksten i Trondheim, årene som fange i det nazistiske konsentrasjonsleirsystemet og tiden som engasjert og aktivt tidsvitne etter krigen. Arkivet etter Savosnick vil presenteres med de norske jødenes historie før, under og etter krigen som bakgrunn. Prosjektet er støttet med midler fra Arkivverket.

I tillegg til dokumenter fra arkivet etter Savosnick, bygger tekstene i all hovedsak på følgende faghistoriske oversiktsverk: Oskar Mendelsohns Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Jon Reitans Jødene fra Trondheim og Bjarte Brulands Holocaust i Norge. Det er også hentet opplysninger fra Savosnicks utgitte memoarer, Jeg ville ikke dø, og samtaler med familien.

 

 

I 1986 ble Robert Savosnicks memoarer fra krigen utgitt som bok, med tittelen Jeg ville ikke dø. På omslaget er en eldre Robert Savosnick avbildet i kortermet skjorte, med det tatoverte fangenummeret fra Auschwitz tydelig synlig på venstre arm. I boka er det tidsvitnet og den holocaust-overlevende Savosnick som forteller sin historie – fra arrestasjonen, deportasjonen og interneringen i Auschwitz, til krigens slutt og hjemkomsten i 1945.