print logo

2018

Sist endret 21. apr. 2018 14:49 av steinhb@uio.no

Sumaya Jirde Ali er en av dem som har fortsatt å snakke høyt og tydelig til tross for trusler og trakassering. I denne samtalen med seniorforsker Alexa Døving fra HL-senteret vil Sumaya Jirde Ali fortelle om sine erfaringer som ung kvinne, poet, minoritet, svart, muslim og samfunnsdebattant. Og hun snakker om sine meninger, og om hva som faktisk står på spill i det norske samfunnet.

 

Du kan også følge foredraget direkte her, eller se det i opptak.

Sist endret 10. feb. 2018 19:17 av steinhb@uio.no
Sist endret 10. feb. 2018 18:42 av steinhb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2018 14:44 av steinhb@uio.no
Sist endret 24. mai 2018 12:53 av pederhel@uio.no
Sist endret 10. feb. 2018 18:58 av steinhb@uio.no
Sist endret 13. feb. 2018 10:45 av steinhb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2018 14:05 av steinhb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2018 14:06 av steinhb@uio.no

Fra 1942 og til freden kom i 1945 ble Betzy Rosenberg skjult inni veggen i en hytte på Byneset i Trondheim. Betzy var taus om sin historie helt frem til hun døde i 2004. Nå blir hennes dramatiske og lite kjente historie fortalt av journalist og forfatter Lena Lindahl i dokumentarromanen Jenta i veggen.

Sist endret 29. jan. 2018 15:31 av steinhb@uio.no

I boken Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964 tar forfatter Frode Ulvund for seg hvordan de religiøse gruppene jøder, mormoner og jesuitter ble ansett som fremmede, politisk farlige og uønskede i Norge i perioden fra 1814 til full religionsfrihet ble innført i 1964.

Sist endret 16. apr. 2018 14:18 av steinhb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2018 15:00 av steinhb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2018 10:23 av steinhb@uio.no
Sist endret 9. feb. 2018 13:52 av steinhb@uio.no

Velkommen til et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stor­tingsmelding og ny felles trossamfunnslov som skal behandles av Stortinget i 2018.

Sist endret 13. feb. 2018 11:11 av steinhb@uio.no

Familieforestilling i anledning Henrik Wergelands 210-årsdag. Gjennom dans, dialog, dikt og drama, sang og spill presenterer barn tekster om frihet og toleranse.

Sist endret 1. juni 2018 12:02 av pederhel@uio.no

Dikteren Alf Larsen etterlot seg et manuskript der han står frem som norsk litteraturs største antisemitt. “Jødeproblemet” ble skrevet etter andre verdenskrig og avslører et glødende jødehat. Idéhistoriker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo Jan-Erik Ebbestad Hansen forteller om dette ukjente kapitlet i jødehatets norske historie.

Sist endret 27. feb. 2018 15:47 av steinhb@uio.no

Den 25. februar 1943 ble 158 jøder deportert frå Norge med skipet D/S Gotenland. I dette foredraget vil historiker Jon Reitan bruke 75-årsminnet om Gotenland-transporten til å diskutere de lange linjene av utvikling og endring i vår kollektive bevissthet om Holocaust.

Sist endret 8. feb. 2018 10:26 av steinhb@uio.no

HL-senteret gjennomførte i perioden 2015-2017 en oppfølging av undersøkelsen "Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter" (2012). Ved å gjenta den samme undersøkelsen har det vært mulig å kartlegge utviklingen av holdninger over tid.

Sist endret 9. feb. 2018 12:10 av steinhb@uio.no

Idretten var en viktig del av norsk sivil motstand under 2. verdenskrig. Med bakgrunn i den nylig utkomne boka Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945 vil Matti Goksøyr og Finn Olstad snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under okkupasjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Sist endret 27. apr. 2018 10:32 av steinhb@uio.no

Reza Zia-Ebrahimis foredrag bygger på ny komparativ forskning om antisemittisme og islamofobi. Hans forskning tyder på at konspirasjonsteorier av typen "jøder styrer verden", og deres islamofobiske ekvivalent "islamiseringen av Europa", bidrar til å fremme rasialisering. Dette er et trekk ved konspirasjonsteorier som har blitt lite belyst i litteraturen.

Sist endret 5. apr. 2018 13:58 av steinhb@uio.no

Otto Ruge ble utnevnt til øverste militære sjef to dager etter det tyske angrepet 9. april. På det politiske og strategiske plan spilte Ruge en avgjørende rolle i at Norge valgte krigen, og han bidro avgjørende til at landet fikk en plass i den store krigsalliansen resten av krigen.

Sist endret 16. mars 2018 12:54 av steinhb@uio.no

Den enorme strømmen av flyktninger fra Myanmar til Bangladesh har blitt omtalt som etnisk rensing, og noen har brukt begrepet folkemord. Men i Myanmar er det stor støtte til militærets aksjon mot Rohingyaene.

Sist endret 13. mai 2018 11:45 av pederhel@uio.no

Cynthia Miller-Idriss, førsteamanuensis ved American University, Washington D.C. er forfatter av boken The Extreme gone mainstream.

Sist endret 16. mars 2018 12:53 av steinhb@uio.no

Det er 75 år siden de store deportasjonene av jøder fra Norge. Hvordan så London-regjeringen på de dramatiske arrestasjonene og deportasjonene i 1942 og 1943? Hva visste de allierte, hva forsto man, hva gjorde utenriksminister og regjeringen Nygaardsvold? Kom og hør Guri Hjeltnes, historiker, forfatter og HL-senterets direktør.

Sist endret 8. mai 2018 15:12 av pederhel@uio.no