print logo

Foredrag: Kommer fascismen tilbake til Europa?

I dette foredraget ser professor Bernt Hagtvet på dagens kriser i lys av mellomkrigstidens erfaringer. Har vi noe å lære? Har vi grunn til å frykte framtiden?

Professor Bernt Hagtvet.

Publisert 2. feb. 2017 11:31