print logo

Boklansering: The Soviet Union and the Gutting of the UN Genocide Convention

Møt Anton Weiss-Wendt, forfatter av boken og forsker ved HL-senteret, i samtale med historiker Kim C. Priemel (UiO).

Anton Weiss-Wendt.

Folkemordskonvensjonen ble vedtatt i desember 1948 av FN. Takket være den kalde krigen, og først og fremst Sovjetunionen, fremstår folkemordskonvensjonen som et svakt internasjonalt dokument med liten kapasitet til å beskytte befolkningsgrupper.

Ved å bruke kilder fra russiske, amerikanske og britiske arkiver, viser Weiss-Wendt hvordan et viktig dokument om menneskets rettigheter ble ødelagt av maktpolitikk.

Publisert 30. juni 2017 16:08 - Sist endret 30. juni 2017 16:11