print logo

Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 1. okt. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Velkommen til en konsertopplevelse på Villa Grande! Grieg Trio spiller variasjoner over "Der Schneider Kakadu". op.121A samt klavertrio D-Dur, op. 70. nr1  (Geister) og klavertrio Ess-Dur, op.70. nr.2.

Tid og sted: 10. okt. 2017 09:00 - 16:00, HL-senteret

Lærerkurs om utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Tid og sted: 15. okt. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Forholdet mellom Jesus og jødene har alltid stått i sentrum for relasjonene mellom den kristne majoriteten og den jødiske minoriteten i Europas historie. Eksempler er anklagene om at "jødene drepte Kristus" og teoriene om "den ariske Jesus" fra Hitlertidens Tyskland.

Tid og sted: 18. okt. 2017 09:30 - 19. okt. 2017 15:00, Hotel Quality Expo Fornebu, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom skolens arbeid med demokrati? Hvordan kan skolens forebyggende arbeid bidra til å styrke demokratisk kompetanse hos individer og gi dem positive erfaringer med deltagelse og tilhørighet?

Tid og sted: 19. okt. 2017, HL-senteret

I to år har historiker Bodil Stenseth arbeidet med boken om Villa Grandes historie. Når den nå lanseres inneholder den mye nytt og spennende stoff om førkrigstid, okkupasjonstid og etterkrigstid.

Tid og sted: 28. okt. 2017 11:00 - 15:00, HL-senteret

Velkommen til HL-senterets venneforenings filmmatinè. Denne lørdagen vises den franske filmen "Au revoir Les enfants" og den norske filmen "Trikken til Auschwitz". Filmregissør Elsa Kvamme introduserer filmene.

Tid og sted: 29. okt. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Schønbergs andre strykekvartett fremføres med tekster av Stephan George. Kammermusikkensemblet Fragaria Vesca består av Tor Johan Bøen og Alison Rayner på violin, Benedicte Royer på bratsj og Aurelienne Brauner på cello. Mezzo Astrid Schlüter fremfører Georges tekster.

Tid og sted: 31. okt. 2017 11:00 - 12:00, HL-senteret

Velkommen til boklansering på Villa Grande! Et uønsket folk tar i første rekke for seg norske myndigheters politikk overfor rom fra 1915 til 1956. Gjennom hele denne perioden førte den norske staten en ekskluderingspolitikk overfor norske rom, som tok sikte på å frata dem deres statsborgerskap og i ytterste konsekvens å utvise dem fra landet.

Tid og sted: 4. nov. 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Haakon VIIs betydning for Norge har aldri vært større enn i de fem årene da han befant seg på fremmed jord. Hør Tor Bomann-Larsens foredrag om det norske kongehuset i krig i Gamle festsal.

Tid og sted: 10. nov. 2017 10:00 - 15:00, HL-senteret

Det er i år 500 år siden reformasjonen startet, og seminaret vil blant annet se på kirkens forhold til jødene opp igjennom historien, men vil også ta for seg forholdene i dagens Norge, og hvordan temaet formidles i prekentekster og trosopplæring. Det vil være både historiske og dagsaktuelle foredrag, i tillegg til en paneldebatt med sentrale aktører fra både kirkelige og jødiske miljøer.

Tid og sted: 12. nov. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Velkommen til boklansering på HL-senteret! Forfatter Eirik Gripp Bay vil gi en kort introduksjon til frontsøstrenes historie, samt gå inn på hvordan denne gruppen er forstått tidligere. Boken ser med et kritisk blikk på noen av hovedelementene som stadig er gjentatt når det gjelder disse kvinnene, blant annet at de ofte var politisk naive eller uinteresserte.

Tid og sted: 13. nov. 2017 18:30 - 20:00, HL-senteret

Helt fram til Sovjetunionens fall var bolsjevikenes versjon av hva som skjedde i Russland høsten 1917 nærmest enerådende: Det russiske folket, under ledelse av bolsjevikpartiet, styrtet et tyrannisk styre og innførte sosialismen. I ettertid ble Lenins revolusjon riktignok kapret av Stalin, het det, men stalinismen var et avvik fra den sanne marxismen og leninismen.

Tid og sted: 19. nov. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Forestillinger om en jødisk sammensvergelse utgjorde et grunnelement i mellomkrigstidens antisemittisme, men slike konspirasjonsteorier sirkulerer fortsatt i dagens samfunn. Hvem identifiseres nå som konspiratørene og deres allierte?  Hva gjør slike forestillinger tiltrekkende? På hvilken måte utgjør de en politisk trussel? Hvordan kan de bekjempes?

Tid: 25. nov. 2017 14:00 - 15:30

Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld vil med utgangspunkt i filmen og boken «Ninas barn» (NRK og Kagge forlag 2015), fortelle om de jødiske barna som kom fra Østerrike og Tsjekkoslovakia til Norge på slutten av 1930-tallet som norgeshistoriens første politiske barneflyktninger.

Tid og sted: 26. nov. 2017 18:00 - 19:00, Universitetets aula, Oslo

26. november 1942 ble 529 jøder deportert med D/S Donau og senere sendt videre til Auschwitz. Denne mørke dagen i norsk historie markeres med et fellesarrangement mellom Det Mosaiske Trossamfunn og HL-senteret i Universitetets aula.

Tid og sted: 1. des. 2017 10:00 - 15:00, HL-senteret

Hvordan påvirker majoritetens religion nasjonal identitet og politisk ideologi, og hvilke konsekvenser har dette for inkludering av minoriteter og vern om deres rettigheter? Seminaret  samler forskere og fagpersoner, nasjonale og internasjonale, fra ulike organisasjoner som arbeider med forhold for etniske og religiøse minoriteter i Indonesia og Myanmar.

Tid og sted: 2. des. 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Ny forskning viser at Himmler og hans SS-organisasjon i flere år før Hitlers maktovertakelse i 1933 arbeidet systematisk og i det skjulte for å  etablere et nettverk av pålitelige støttespillere i Skandinavia.

Tid og sted: 3. des. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Kom til HL-senteret og hør Sølve Sigerland på violin, Henninge Landaas på bratsj og Ellen Flesjø på cello fremføre Bachs "Goldbergvariasjoner".

Tidligere

Tid og sted: 24. sep. 2017 10:00 - 17:00, HL-senteret

HL-senteret og Villa Grande er også i år en del av arrangementet Oslo Åpne Hus, og ønsker hjertelig velkommen til en innholdsrik dag med foredrag, filmvisninger, konsert og omvisninger i bygningen og i  HL-senterets utstillinger.

Tid og sted: 18. sep. 2017 18:30 - 20:00, HL-senteret

I oktober 1942 ble aksjonen mot jødene i Norge satt i gang av de nazistiske myndigheter. I løpet av månedene november og desember 1942 kom nær 800 flyktninger med jødisk opphav til Sverige. Dette foredraget ved historiker Bjarte Bruland retter søkelys på de vanskelige dilemmaer som preget jødenes flukt i denne hektiske og vanskelige perioden.

Tid og sted: 17. sep. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Den nesten totale utryddelsen av Polens tre millioner jøder under andre verdenskrig har etterlatt seg et betydelig historisk og kulturelt vakuum, og i de siste fire årene har staben til POLIN-museet i Warszawa gjennomført omfattende forskning knyttet til dette.

Tid og sted: 10. sep. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Møt to generasjoner Csango, far Peter og datter Monica, på HL-senteret. Her samtaler de med Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør, om fortid og samtid.

Tid og sted: 7. sep. 2017 13:00, HL-senteret

Kan bevissthet om fortiden hjelpe oss med å forstå hvem vi er og hva vi ønsker å være? Ved å undersøke Polens jødiske historie, uttrykt gjennom moderne gatekunst, ønsker denne utstillingen å fremme mangfold og gjenopprette minnet om de europeiske jødene i dagens Polen.

Tid og sted: 3. sep. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Hvordan skal vi forstå hvorfor vi fortsatt har høy intoleranse overfor rom? Og hva kan vi lære av historien?

Tid og sted: 27. aug. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret

Møt Anton Weiss-Wendt, forfatter av boken og seniorforsker ved HL-senteret, i samtale med historiker Kim C. Priemel (UiO).