print logo

Aktuelt - Side 10

Publisert 21. mars 2013 14:24

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn presenterte rapporten «En nasjon i sorg – de andre historiene» på HL-senteret mandag 18. mars. Rapporten viser et mangfold av markeringer i ulike tros- og livssynssamfunn i kjølvannet av terroren 22. juli 2011.

Publisert 5. mars 2013 11:32

Norge er en del av et samarbeid mellom 31 land for å fremme undervisning, forskning og erindring om Holocaust, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). De nye hjemmesidene gir omfattende informasjon om nettverket og arbeidet i de ulike medlemslandene.

Publisert 28. feb. 2013 22:21

Torsdag 28. februar var det urpremiére på forestillingen «Tvillingsjeler». Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, holdt et innledende foredrag om jødenes skjebne i Norge under okkupasjonen.

Publisert 28. feb. 2013 13:10

Mandag 18. februar ble 87 år gamle Herman Kahan utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. Måten Dagsrevyen valgte å dekke utnevnelsen, fikk direktør ved HL-senteret Guri Hjeltnes til å reagere.

Publisert 28. feb. 2013 10:01

70årsdagen for arrestasjonene av jødiske menn markerte HL-senteret med en reise til Berg – tidligere Berg interneringsleir der 336 norske jøder satt i transitt.  Samuel Steinmann, som selv satt en måned i Berg interneringsleir, var én av 20 personer med på turen.

Publisert 28. feb. 2013 10:01

Det lyses ut et engasjement som forsker på prosjektet ”Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv” med et delprosjekt om forsøket på å nazifisere den norske skolen.  

Publisert 1. feb. 2013 16:55

Statsrådene Kristin Halvorsen ved Kunnskapsdepartementet, Grete Faremo ved Justis-og beredskapsdepartementet, Inga Marte Thorkildsen ved Barne- og likestillingsdepartementet og Rigmor Aasrud ved Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet besøkte HL-senteret fredag 1. februar.

Publisert 29. jan. 2013 10:34

«Krigens redsler er ufattelege. Eg og millionar andre har fått røyne dette på vår eigen kropp. Likevel gav krigen også mange prov på at det er mogeleg å byggje bruer, mellom enkeltpersonar og mellom ulike samfunnslag og nasjonar. Det er desse erfaringane som gjev meg håp og tru på at det er mogeleg å skape brorskap og fred i verda.» Grete Faremo siterte sin far, Osmund Faremo – som satt i konsentrasjonsleir under krigen - i hovedtalen ved Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar.

Publisert 28. jan. 2013 08:00

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga mandag Benjaminprisen til Greveskogen skole i Tønsberg. Prisen – 100 000 kroner, et diplom og miniatyrbyste av Benjamin Hermansen – gis til en skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Publisert 14. jan. 2013 14:43

HL-senterets prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt», finansiert av Norges Forskningsråd, utlyser to mastergradsprosjekter. Prosjektene inkluderer et ettårig mastergradsstipend og tilbud om arbeidsplass ved HL-senteret. Søknadene blir vurdert av en fagkomité bestående av to personer.

Publisert 3. jan. 2012 12:56

Statsbyggs magasin Åpent rom hadde i nr. 4 2011 en artikkel om Villa Grande med intervju av Odd-Bjørn Fure.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz inviterer i samarbeid med HL-senteret og minnestedet for konsentrasjonsleiren Neuengamme til 4 dagers lærerkurs i Tyskland lørdag 31. okt. - tirsdag 3. nov. 2009. Til kurset vil også lærere fra skoler i nærområdet bli invitert til å delta.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Høsten 2009 fokuserer HL-senteret spesielt på rasisme. For skoler tilbyr vi besøksopplegget "Rasisme før og nå". Opplegget inkluderer en innføring i rasismens historie, samtale om kunstprosjektet og diskusjon om gruppeinndelinger i dag. Vi tilbyr også lærerkurs rundt disse temaene.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker ved HL-senteret Claudia Lenz har fått støtte fra Nordisk samarbeidsnævn for humanistisk og samfunsvidenskabelig forskning.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
Sted: HL-senteret, Huk Aveny 56
Dag: En fredag i hver måned. Start 3. november 2006
Tid: Kl. 14.00 - 16.00
Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret stiller ut Victor Linds statue av Knut Rød. Statuen er en klar kommentar til frifinnelsen av Knut Rød av det norske rettsvesenet. Knut Rød ledet arrestasjonen av jødene i Oslo senhøsten 1942.
Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret fortsetter med søndagsforedragene fra tidligere år. Vårens program gir en god variasjon av senterets temaer med både innlegg om minoritetsreligioner og folkemord.
Publisert 6. okt. 2011 09:34
Cora Alexa Døving forklarer i hefet ulike årsaker bak migrasjon, men ser først og fremst på erfaringer med migrasjon. Livshistoriene gir innsikt i hvordan politikk, sosiale endringer, naturkatastrofer eller andre historiske hendelser påvirker menneskenes liv.
Publisert 6. okt. 2011 09:34
Prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940" kan i løpet av prosjektperioden dele ut flere stipend til mastergradsstudenter som belyser temaer rundt konstruksjonen av "jøden" i Norge. Prosjektets utgangspunkt er majoritetens bilde av minoriteten.
Publisert 6. okt. 2011 09:34
Vi har gitt ut tre master- / hovedoppgaver i HL-senterets publikasjonsserie.
Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret åpner en stor utstilling om Holocaust i slutten av august. Den offisielle åpningsseremonien holdes onsdag 23. august. Senteret er åpent for besøkende fra og med torsdag 24. august, kl 15.30.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Seniorforsker ved HL-senteret Alexa Døving peker i denne kronikken i Politiken på likheter mellom forestillinger om en kollektiv muslimsk identitet og 30-tallets forestillinger om den kollektive jøde.

Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret og samarbeidpartnere har gleden av å invitere til to forskjellige lærerkurs: "Rasisme og behandling av minoriteter i Norge" og "Fra Norge til Neuengamme".
Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret tilbyr 10-dagers lærerkurs i Israel i sommer med tittel "Å undervise om Holocaust". Deltakerne kommer fra Sverige, Danmark og Norge, og kurset er åpent for undervisere på alle nivåer.
Publisert 6. okt. 2011 09:34
HL-senteret og Utdanningsdirektoratet arrangerer lærerutdannerkonferanse på Villa Grande 27. og 28. september .