print logo

Se foredraget "Farlig og nødvendig - transport og reise mellom Festung Norwegen og Riket, 1940-1945" på nett

I dette foredraget tar historiker Berit Nøkleby for seg en lite påaktet side ved vår krigshistorie. Etter hvert som krigen utviklet seg ble Norge nærmest en øy for okkupasjonsmakten, og forsyningslinjene innenlands var lange. Sjøveien var viktigst, men farlig - på grunn av værforholdene og trusselen fra Royal Navy. Her kan du fra kl. 14.00 lørdag følge foredraget direkte på nett.

Foredraget inngår i forelesningsserien "Krig, okkupasjon og oppgjør", og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og HL-senteret.

Publisert 6. mai 2017 10:00